QuartetQ leden

  • Jacques de Rijck
  • Teun Dupain
  • Roel Oterdoom
  • Flip Welbie

Over QuartetQ

QuartetQ is een Nederlands Barbershop en Close Harmony kwartet, bestaande uit Jacques de Rijck (lead), Teun Dupain (bas), Flip Welbie (tenor) en Roel Oterdoom (bariton).

Meer »

Formaties, stempartijen en techniek van Barbershop Harmony

De formaties waarin gezongen wordt zijn talrijk. De kleinste eenheid is het kwartet, de grootste het koor waarvan het aantal zangers wordt bepaald door de wens van de leden of het formaat van de repetitieruimte maar altijd zal er gelet worden op de balans tussen de verschillende partijen.

De lead zingt doorgaans de melodie en moet het luidst klinken.

De bass zingt de basis en moet ook flink vertegenwoordigd zijn om de totale sound een warme donkere ondertoon te geven.

De baritone past zich aan en kan zowel boven als onder de lead zingen; deze stem speelt een belangrijke rol in de balans en de klankkleur van de verschillende noten van een song door afwisselend naar de lead of de bass te kleuren.

De tenor tenslotte zingt de hoogste partij en is klein maar fijn; duidelijk waarneembaar maar zelden op de voorgrond.

Als een koor of kwartet zuiver zingt ontstaat de tenorstem vaak vanzelf als boventoon, een natuurlijk verschijnsel dat ringing chords wordt genoemd. De leden van een formatie zullen tijdens het zingen ook altijd naar elkaar luisteren, voor de balans, de zuiverheid en de dynamiek. Voor groepen groter dan een octet staat altijd een dirigent, vaak een beroepskracht, die het koor leidt en zich inzet om de muzikale en technische kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Zangers kunnen zich door intern gegeven cursussen ook ontwikkelen tot dirigent of jurylid. De coach is meestal iemand met grote kwaliteiten die tijdens trainingsweekenden of -dagen het uiterste uit een koor weet te halen door een vernieuwd bewustzijn ten aanzien van de basics, de uitgangspunten van kwaliteit, op te wekken.

  • Add to: Facebook